M'Asal Beag Dubh  le Pádraig Ó Conaire

Glantachán Earraigh le Máirtín Ó Cadhain

Cúirt an Mheán-Oiche le Brian McGiolla Meidhre

Teacht an Fhir Dubh leis An tAthair Peadar
Ó Laoire

Bodach an Chota Lachnaan Fhiannaíocht    


Machnamh an Duine Dhoilisaighle Seán
Ó Coileáin

Cleamhnas Pheig  le Peig Sayers

Eachtra LaoghaireMAC CRIOMTHAIN GO MAIGH MEALL ón Leabhar Lios Mor


An Boonan Buí
le Cathal Buí Mac Giolla Gunna

Fiche Bhliain ag Fásle Muiris Ó Suilleabháin


Cre na Cille
le Máirtín Ó Cadhain

An Cómhrac ag an Áth ón Táin Bó Cuailigne

MIA NIGRA AZENETO tradukis Liam Ó Cuirc

PRINTEMPA PURIGADO tradukis Liam Ó Cuirc.

LA NOKTMEZA KORTUMO tradukis Albert Goodheir

LA VENO DE LA DIABLO el 'Séadna', de Pastro Peadar Ó Laoire

LA MALĜENTILULO KUN LA GRIZA PALTO el la Rakontoj pri la 'Fianna' tradukis Liam Ó Cuirc

LA MEDITADO DE LA MELANKOLIULO tradukis Liam Ó Cuirc

LA SVATIĜO DE PEIG tradukis Liam Ó Cuirc

VIZITO DE LERE, FILO DE KRIFFAN, AL KAMPO DE L' Ĝ0JO el la Libro de Lismore tradukis E Foumier D'Albe kaj  R B White

LA FLAVA BOTAŬRO laŭ libera angla traduko de T McDonagh tradukis Girvan McKay

DUDEK JAROJN KRESKANTE tradukis Liam Ó Cuirc

LA TERO DE LA TOMBEJO tradukis Liam Ó Cuirc

LA BATALO ĈE LA VADEJO tradukis Joy Davies


Elĉerpaĵoj el la Irlandlingva Literaturo