Nova Plena Ilustrita Vortaro

Mallonga Recenzo de Nova Irlando Esperantisto

En la Nova Irlanda Esperantisto (n-ro 51) estis anonceto pri nova eldono de la Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto.  Mi tuj aĉetis ekzempleron kaj volas forte rekomendi ĝin al ĉiu serioza esperantisto, kiu povas kaj pretas pagi la sufiĉe altan koston de ĉi tiu verko.  Finfine ni havas esperantan vortaron, kiu estas komparebla kun la plej altkvalitaj vortaroj en naciaj lingvoj. 

La kompliantoj deziris produkti vortaron similan al la prestiĝaj ilustritaj Larousse-eldonaĵoj, kaj vere ili sukcesis.   Anstataŭ la manpleno da iom amatoraj desegnaĵoj inkluditaj kiel alpendaĵo en la malnova eldono de PIV, malgrandaj ilustraĵoj de profesia kvalito aperas en la teksto mem.  La kapvortoj konsistas, ne nur el fundamenta kaj zamenhofa vortaro, jam akceptitaj neologismoj, kaj vortoj el la skribaĵoj de bonaj verkistoj, sed ankaŭ el novaj teknikaj terminoj, kiel ekzemple, bito (mezurunuo de informacio), blato (integra cirkvito), dezajno (formo kaj apsekto de artifarita objekto), ktp.  La difino de komputilo ne plu estas mezurilo por elektro, gaso aŭ akvo (kiel en la malnova PIV) sed, laŭ komuna aktuala uzado, sinonimo de komputoro.  Plie la nova PIV akceptas kelkajn vortojn inventitajn de eksternormaj sed valoraj verkistoj kiel Karlo Piĉ, ekz. nelge = antaŭnelonge. 

La presado de la verko estas klara kaj bela; la bindaĵo estas elstara kaj la or-titola kovrilo estas forta kaj luksa. Kompreneble ĉiu esperantisto rajtas uzi sian preferitan vorttrezoron kaj malakcepti neologismoĵn kiujn li/ŝi malŝatas, sed la inkludo de tiaj vortoj faciligas legadon de multaj gravaj verkoj en esperanto, kiuj alie restas iom obskuraj al ordinaraj legantoj.  La aldono de pliaj teknikaj terminoj igas esperanton eĉ pli bone ekipita kiel moderna komunikilo, kiu ne bezonas honti antaŭ la prestiĝa angla.  Ĉar esperanto pretendas esti, ne nur eŭropa, sed internacia lingvo, estas laŭdinde, ke la nova PIV enhavas plurajn vortojn de ekstereŭropa deveno, ekz. bonsajo. 

Kvankam la prezo de la verko povas ŝajni timiga, similan sumon kostas verspermanĝo kun vino por du personoj en bona restoracio.  Tamen iu ajn vespermanĝo estas forgesita post kelkaj horoj, dum la valoro de bona vortaro daŭras dum jaroj.

Unue aperis en Nova Irlanda Esperantisto n-ro 52 septembro/oktrobo 2002

Nova Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto
Ĉefredaktoro Michel Duc-Goninaz     
Eldonis SAT, Parizo 2002  150x255 mm 1265 paĝoj
ISBN 2-9502432-5-8

mendebla ĉe ĉiuj bonaj libroservoj

Legu duan recenzon – fare de
Bertilo WENNERGREN

Nun en la interreto