Trezoroj Interjekciaj

aha! por esprimi konstaton pri io atendata aŭ suspektata  
por esprimi fortan surprizon aŭ bedaŭron
aj! por esprimi vivan doloron
aŭ! por esprimi subitan doloron
ba! por esprimi malŝatan senzorgecon, nekredemon
bas por peti malaltigon
be! por esprimi konfuziĝon
bis4 por aprobi prezenton kaj peti ripeton
bum! por esprimi bruon de subita, neatendita falo
ĉit por silentigi
ej por esprimi dubeton aŭ mildan malaprobon
eks por esprimi fortan malaprobon
fi* por esprimi malaprobon kaj abomenon
for* por esprimi energian forpelon
fu! por esprimi detenatan ridon
ha* por esprimi ekmiron, surprizon antaŭ bona aŭ malbona afero
ha ha! por esprimi ridon aŭ ironion
he! por altiri atenton
hej por kuraĝigi, instigi al pli gaja humoro
hm! por esprimi pripenson, provizoran silenton
ho* por esprimi ĝeneralan vivecon
hoj por alvoki maristece de malproksime
hola! por veki atenton
hop! por instigi salton
hot!, hoto! por antaŭenigi aŭ forpeli beston
hu! por esprimi ektimon
huj por esprimi subitan doloron
hura! por esprimi ĝojon aŭ aprobon aŭ instigi kuratakon en batalo
huŝ! por fortimigi birdojn kaj bestetojn
oj! por esprimi amaran bedaŭron
puf! por montro al falo
pum! por imiti falbruon
ŝŝ! por silentigi
tju! por fortimigi bestojn
ts! por alvoki negravan personon
uf por esprimi malstreĉiĝon post penado

 


Supren