Divenu la Difinon

Jen grupo de vortoj el la Baza Radikaro.   Studu la difinojn por ĉiu vorto kaj divenu kiu estas la plej ĝusta.   Poste kontrolu viajn divenojn per la solvoj. 

 1. Fotelo
 • a) longa vazo kun mallonga kolo ofte farita el glaso
 • b) instrumento por mezuri la intenson de lumo
 • c) komforta sidilo unupersona kun brakapogiloj
 • d) nigra bero trovita en eŭropaj arbaroj aŭ erikejoj
Solvo
longa vazo kun mallonga kolo ofte farita el glaso estas botelo
instrumento por mezuri la intenson de lumo estas fotometro
komforta sidilo unupersona kun brakapogiloj estas fotelo
nigra bero trovita en eŭropaj arbaroj aŭ erikejoj estas mirtelo
 1. Luko
 • a) malantaŭa parto de la kolo de homo
 • b) fermebla aperturo en la strato por ebligi aliron al subtera kanalo
 • c) malfacile fluanta substanco trovita en la nazo
 • d) guma rezino uzata sur mebloj
Solvo

malantaŭa parto de la kolo de homo estas nuko
fermebla aperturo en la strato por ebligi aliron al subtera kanalo estas luko
malfacile fluanta substanco trovita en la nazo estas muko
guma rezino uzata sur mebloj estas lako

 1. Doto
 • a) amara, flava likvo produktata de la hepato
 • b) havaĵo kiun edz(in)o havigas al sia edz(in)o je geedziĝo
 • c) signo uzata en la dekuma sistemo diverslande
 • d) malforta stato kiun oni eble suferas pro maljuneco
Solvo
amara, flava likvo produktata de la hepato estas galo
havaĵo kiun edz(in)o havigas al sia edz(in)o je geedziĝo estas doto
signo uzata en al dekuma sistemo diverslande estas punkto
malforta stato kiun oni eble suferas pro maljuneco estas senil(ec)o
 1. Drato
 • a) mallarga sulketo aŭ vundeto farita ekzemple per ungo
 • b) ordono de aŭtoritato leĝe aŭ konstitucie supera
 • c) mensogoj de tiu kiu volas detrui ies reputacion
 • d) maldika longa fleksebla metala vergo
Solvo
mallarga sulketo aŭ vundeto farita ekzemple per ungo estas grato
ordono de aŭtoritato leĝe aŭ konstitucie supera estas dekreto
mensogoj de tiu kiu volas detrui ies reputacion estas kalumnio
maldika longa fleksebla metala vergo estas drato