Aperas sesfoje dum la jaro

Kaj enhavas

Novaĵon pri Esperanto en Irlando

Informon pri diversaj eventoj en la Esperanto-mondo

Informon el la kreskanta Esperanto-mondo en la interreto

Artiklojn pri novaj eldonoj kaj libroj

Ĉiu bulteno enhavas:

Tra la Mondo
konstanta rubriko pri eventoj tra la mondo

Du-lingva paĝo por komencantoj
represita en ĉi tiu retejo

 

 

 

 

novaEAI