back
start

15: Eventoj 2003 - 2012

La unua jardeko de la 21a jarcento estis malfacila tempo por la Esperanto-Associo de Irlando.  La membro-nombro daŭre malkreskis kaj agado estis limigita pro manko da homoj kiuj kapablis kaj pretis fari pli da taskoj.  Tamen ne ĉio estis negativa.  La Asocio komencis uzi novan teknologion kiel retpaĝaron kaj ret-babilejon.  Regulaj kunvenoj en Dublino estis pli interesaj pro ĉeesto de alilandanoj portempe loĝantaj en Irlando.  Diversaj homoj ankaŭ vizitis Irlandon uzante la Pasportan Servon.

2003:  Ĉi-jare estis elektita nova estraro.  Liam Kirk iĝis honora prezidanto pro lia longdaŭra laboro por la Esperanto-movado en Irlando.  La prezidanto estas Lorcan MacMeanmain; sekretario/kasisto Joy Davies; respondeculo pri informado: Maire Mullarney; bibliotekisto: Christopher Fettes; komitatanoj: T. Hayden, K. Keable, G, McKay, D. O’hEalaith.

Anoncoj pri Esperanto aperis en tri sinsekvaj numeroj de ‘Cara’, la oficiala revuo de la flugkompanio Aer Lingus, haveblaj en ĉiuj aviadiloj.  Bedaŭrinde ĝi ne sukcesis allogi novajn membrojn.  Kelkaj membroj de EAI partoprenis la Universalan Kongreson en Svedio.

2004:  Dum tri semajnoj en aprilo okazis ekspozicio pri Esperanto en la biblioteko de Centro ILAC en Dublino.  Ĝi enhavis afiŝojn pri diversaj aspektoj de la Esperanto-movado en Irlando kaj tutmonde.  De tempo al tempo Maire Mullarney pasigis kelkajn horojn en la biblioteko por respondi al demandoj. Okazis ankaŭ du senpagaj prelegoj en la biblioteko.  Maire Mullarney parolis pri dumviva lernado, kaj Girvan McKay parolis pri lingvaj problemoj en la Eŭropa Unio kaj kial enkonduko de Esperanto kiel pontlingvo malpliigus la koston.

Estis eldonita nova libro de Maire Mullarney, ‘Maire Mullarney argues about language’ (M.M. diskutas pri la lingvo), kolekto da diversaj prelegoj kiujn ŝi verkis dum la pasintaj kelkaj jaroj.

2005:  Okazis ekspozicio en la biblioteko en Tullamore, uzante la afiŝojn preparitajn por la pasintjara ekspozicio.

Daithi O’hEalaith starigis ret-babilejon en ‘Yahoo groups’, kaj ĉiumonate aperas tie informo pri la ‘sabata rondo’.

2006:  La ĵurnalo ‘Irish Examiner’ publikigis artikolon pri Esperanto, kiu rezultigis radio-intervjuon kun d-ro Sean O’Riain.   Girvan McKay publikigis anglan tradukon de la 'Infana Raso' far William Auld en la retejo de la tiama Akademio Literatura de Esperanto.  Li ankaŭ tradukis ĝin en la skotan kaj la skotgaelan. Tri irlandanoj ĉeestis Universalan Kongreson en Florence.

2007:  Christopher Fettes iĝis ĉefdelegtio por UEA.

2008:  Tre malgaja jaro por la asocio.  Mortis Liam Kirk kaj Maire Mullarney.  Ambaŭ estis fidelaj membroj kiuj multe laboris por la Esperanto-movado en Irlando.

En populara radio-programo oni intervjuis d-ron Sean O’Riain pri la nuna stato de la irlanda lingvo.  Dum la intervjuo li menciis Esperanton kaj kiom ĝi utilas kiel unua fremda lingvo por plifaciligi postan lernadon de aliaj lingvoj.

Kvankam ne multo okazis en Irlando, niaj membroj partoprenis internaciajn eventojn.  Tri iris al la Universala Kongreso en Rotterdamo, du iris al la skota kongreso, kaj unu iris al la Internacia Junulara Kongreso kaj Kataluna Kongreso.  La Asocio havis propran pagon en la retejo Ipernity, kiun alilandanoj ekuzis por Esperantaj komunikoj.

2009:  La Asocio iom stagnis.  Okazis regulaj kunvenoj de la ‘sabata rondo’ sed kun malmultaj partoprenantoj.

2010:  Aperis la 100a eldono de la Nova Irlanda Esperantisto, oficiala bulteno de la asocio, redaktita de Joy Davies. Krom la kutimaj raportoj diversspecaj enestis aparataj artikoloj de Girvan kaj Maire McKay.

2011:  En printempo Domenique Vieira, brazilano loĝanta en Dublino, instruis kurson ĉe Siomra Spraoi ĉiusemajne dum 6 semajnoj.  La lernantoj estis plejparte eksterlandanoj portempe loĝantaj en Dublino, sed je la fino de la kurso restis nur unu.  Post somera paŭzo ni rekomencis la kurson sed ĉifoje estis nur unu lernanto, kiu bone lernis kaj restis ĝis la fino de la kurso en novembro.

Nome de la Tullamora Esperanto-Grupo, Maire McKay plantis arbon en la urba parko en Tullamore por datreveno de Amnestio Internacia.

2012:  La plej grava evento ĉi-jare estis la Kongreso de Eŭropa Esperanto-Unio en Galivo.  La Urbestro de Galivo ĉeestis la malfermon kaj bonvenigis la prtoprenantojn, kaj aperis artikoloj en lokaj ĵurnaloj.  La afero estis aranĝita de profesia turisma firmao, kaj estis tre sukcesa.  Membroj de EAI helpis pri tradukado kaj ĉiĉeronado.

Ĉi-jare, la unuan fojon, esperantisto partoprenis la marato-konkurson en Dublino.  Marco Trevisan antaŭe loĝis en Dublino kelkajn jarojn kaj estis membro de EAI.  Li loĝis tiam en Hispanio sed revenis al Irlando por la konkurso.

La retpaĝaro estis renovigita kun pli moderna aspekto kaj pli riĉa enhavo. Je la jarfino la Asocio kreis propran pagon en la retejo Facebook, kies ĉefa medio estas havebla ankaŭ en Esperanto.

 

Reiro al la Enhavo