leven
dekstren

13: La fino de la 20-a jarcento kaj komenco de la 21-a

1997: 10 novaĵeroj pri Esperanto aperis en ĵurnaloj. Inter ili estis longa artikolo en Ireland's Own'.

La Asocio aĉetis la libro-kolekton de Lorcan Ó hUiginn por sia biblioteko.  Kvankam la libroj kaj revuoj estas malnovaj, la kolekto gravas por konservi iom da nia historio. Por ekspluati la plej modernan teknologion, precipe inter gejunuloj, Girvan McKay kreis retpaĝon kiu enhavas informon pri Esperanto kaj nia Asocio.

En sia programo pri prezento de The Importance of Being Earnest (La Graveco de Fideliøo), la teatro Abbey menciis Esperanto-tradukon de la teatraĵo.
 

1998 : La Tulamora Esperanto-Grupo donacis kaj plantis arbon en la Urba Parko.  Por asocianoj nedublinaj ni fondis la 'sabatan rondon' kiu kunvenas ĉiumonate por viziti parkon, muzeon, ktp.  En junio la rondanoj vizitis la Botanikan Ĝardenon.

EAI eldonis novan libron - 'Nokataj Papilioj'.  Ĝi enhavas 27 poemojn de Seán Ó Riordáin tradukitajn en Esperanto de Meva Maron.
 

1999: Kvar membroj de nia asocio ĉeestis la Universalan Kongreson en Berlino.  Ĵurnaloj aperigis 17 novaĵerojn pri Esperanto, inter ili bonega letero en The Irish Times.
 

2000 : D-ro Sean Ó Riain verkis longan artikolon pri 'La Eŭropa Unio kaj Esperanto', kiun publikigis la irlandlingva gazeto Feasta.  Aperis en tiu gazeto ankaŭ irlandlingva traduko de la 'Manifesto de Prago'.

La irlandlingvan ĵurnalon publikigis artikolon pri Esperanto.

EAI ne plu restas malmoda, ankaŭ ĝi nun havas retadreson.
 

2001 : Ĉi-jare Christopher Fettes iĝis honora membro de Universala Esperanto-Asocio.

En tiu jaro estis dek unu mencioj de Esperanto en irlandaj ĵurnaloj.

Ken Keable prelegis pri James Connolly kaj Esperanto dum konferenco pri 'The Relevance of James Connolly in the 21st Century' (La graveco de James Connolly en la 21-a jarcanto).  Longa artikolo verkita de Ken aperis en la ĵurnalo Irish Democrat sub la titolo "Ĉu James Connolly estis Esperantisto?"

Dum la jarkunveno oni elektis (aŭ reelktis) novan komitaton: prezidanto - Christopher Fettes; vicprezidanto - Liam Kirk; respondeculo pri eksteraj rilatoj - Maire Mullarney; sekretario/kasisto - Joy Davies; komitatanoj - Ken Keable, Lorcan MacMeanmain, Girvan McKay kaj John Murray.

Bedaŭrinde la koresponda kurso stagnas.  Neniu nova lernanto komencis la kurson ĉi-jare.


2002 : Brian Cowen, Ministro pri Fremdaj Aferoj, lanĉis libron "The Irish Language and the European Union" (La irlanda lingvo kaj la Eŭropa Unio) verkita de Seán Ó Riain, en kiu li favore argumentas por Esperanto.

Seán Ó Riain estis elektita prezidanto de la Eŭropa Esperanto-Unio dum la EEU-Kongreso en Verono, Italio.

John Murray kreis novan retpaĝaron por la Asocio, kun la facile memorebla nomo www.esperanto.ie.  Ĝi estas trilingva - esperanta, angla kaj gaela.  Tie, aldone al informo pri Esperanto kaj nia Asocio, troviĝas la teksto de la libro "Mallonga Historio de la Esperanto-Movado en Irlando".   Aperas ankaŭ la angla traduko kiun faris Ken Keable

Ĉapitro 14: Eŭropa agado

Reiro al la Enhavo