liven
dekstren

12:  Eventoj de 1995 kaj 1996

Malgraŭ la malfacilo varbi novajn membrojn al nia Asocio, ni progresis multflanke dum la jaroj ĝis la fino de la jarmilo..

1995 : 31 novaĵeroj pri Esperanto aperis en ĵurnaloj.  Inter ili estis bona artikolo en "Times Past" en The Irish Times; letero de Maire Mullarney en The Irish Times kaj artikoloj en la Tullamore Tribune, Leinster Express, ktp. La senpaga baza koresponda kurso estis anoncita en kelkaj lokaj kaj naciaj ĵurnaloj.

Nia dumonata Nova Irlanda Esperantisto aperis regule.

Somhairle McKay studis turismon ĉe Monda Turismo en Pollando kaj trifoje ĉiĉeronis por grupo da poloj vizitantaj Irlandon.  Vizitis Dublinon ankaŭ esperantistoj el Francio, Italio, Kroatio kaj Pollando.

Tri irlandaj esperantistoj partoprenis la Skotan Kongreson de Esperanto kaj en Aŭtunan Studrondon en Dunblane.

Informo pri Esperanto estis sendita al ĉiuj Eŭroparlamentanoj.  Kelkaj el ili respondis favore.

Oni eldonis la gaellingvan libron "Pleanáil Teanga in Éirinn 1919" verkitan de D-ro Girvan McKay.

Loka radio stacio en Dublino intervjuis Daithi Ó hEalaithe pri Esperanto kaj "ago-tago" (7-an de oktobro)

1996 : Kvankam nia provo enkonduki Esperanton en du dublinaj lernejoj, kadre de la 'transira jaro'  fiaskis, aliaj agadoj pli sukcesis.

La daŭra kampanjo informi Eŭroparlamentanojn havas bonajn rezultojn - la procento de irlandaj delegitoj kiuj subtenas Esperanton estas pli granda ol iu el la aliaj landoj de la Eŭropa Unio.

Ni korespondis kun s-ro Jacques Santer, Prezidanto de la Eŭropa Komisiono, kiu skribis

 "Mi volas emfazi ke la Komisiono plene komprenas la argumentojn favore al Esperanto kiel universala komunikilo.  Mi volas emfazi ke la Komisiono komprenas la idealojn kiuj kuŝas ĉe la koro de Esperanto. 

Efektive oni devas memori ke la Eŭropa integriĝo celas certigi pacon kaj respekton por la kultura identeco de ĉiuj Eŭropaj civitanoj.  Tio klarigas kial la Eŭropa Unio kaj ĝiaj institutoj ĉiam emfazas la egalecon de niaj dekunu oficialaj lingvoj anstataŭ limigi sin al unu aŭ pli da lingvoj. 

Ĉi tiu elekto de diverso rezultigas iujn malfacilaĵojn, kiel tradukadon, sed ĝi esprimas nian promeson fortigi ĉiujn niajn kulturojn anstatau minimumigi niajn diferencojn.

Refoje, tio ĉi ne signifas ke ni ne estimas la klopodojn de tiuj kiuj promocias Esperanton".

En marto internacia TEJO-seminario okazis en Conamara kun financa subteno de La Konsilio de Eŭropo. Junaj esperantistoj el 9 landoj partoprenis la seminarion.

Maire Mullarney prelegis 'Genro en Esperanto' dum International Language Awareness Conference (Internacia Konferenco pri Lingvo-Konscio) en la universitato de Dublino.

Oni elektis Girvan McKay kiel Prezidanton de la Astronomia Societo en Tullamore. 

La Dublina Esperanto-Grupo kunvenis la trian ĵaŭdon ĉiumonate en la Royal Dublin Hotel en strato O’Connell.

 

Ĉapitro 13: Fino de la 20-a jarcento kaj komenco de la 21-a

Reiro al la Enhavo